Dolar : 6.0857| Euro : 6.8088

RAID (Redundant Array of Independent Disks , Türkçe : Bağımsız Disklerin Yedekli (artıklı) Dizisi) 

RAID Bir depolama cihazı değildir,RAID depolama cihazlarındaki disklerin yazma okuma çalışma şeklini yöneten hardware/software çözümlerdir.
RAID Sistemin çökmesini, sisteme virüs girmesini engellemez, operatör tarafından dosyaların, programların yada verilerin silinmesine engel olmaz.
RAID Çeşitli nedenlerle bozulan hard disklerdeki önemli veri kayıplarını önlemek düşük risk ve sürekli çalışabilirlik düzeyini arttırmak amacıyla kullanılır.

CCTV ve RAID : 6/9 ay , 1 yıl gibi görüntü depolama amaçlanıyor ise RAID kaçınılmazdır.365 gün video kayıt olmasını sağlamak veri güvenliği önleminin alınmasını gerektirir.NVR Server ve storage gibi görüntü kayıt depolama cihazlarının her birinde RAID disk yönetiminin sağlanması gereklidir.
 

Genel RAID Çeşitleri:

RAID 0  : Performans sağlamak ve  genel kapasite bütünlüğü elde etmek için kullanılır en az 2 disk ile oluşturulur,veriler disk bölümlerinin hepsine birden yazılır.Disklerden biri bozulduğunda tüm verilerin tamamı kaybedilir,disklerin adedi kadar toplam kapasite miktarını elde edilir.
RAID 1 : Yedeklilik ve risk yönetimi için tüm veriler aynı anda 2 diske birden yazılır böylece aynalama ,mirroring denilen bu yöntem ile disk bozulduğunda sorun olmamış gibi sistem çalışır.Kapasite hesabında 2 disk kapasitesi ,1 disk kapasitesine eşittir.

RAID 5 :Sistemlerde günümüzde en yaygın olarak kullanılan çözümdür.Parity ve veri bilgisi tüm disklere parçalara ayrılarak disklere kaydedilir.Bir disk arızalığında diğer diskler onun görevini işlevini paylaşarak çalışmaya devam eder,bu nedenle en az 3 adet disk ile oluşturulur.Bozulan tek bir diskin güvenliği esastır ve toplam kapasite bir disk eksik olarak hesaplanır.Her sanal bölüm için bir disk yedek olarak esas alınır.

RAID 6 :Sistemlerde günümüzde en yaygın olarak kullanılan çözümdür.Parity ve veri bilgisi tüm disklere parçalara ayrılarak disklere kaydedilir.İki disk arızalığında diğer diskler onun görevini işlevini paylaşarak çalışmaya devam eder.Bozulan iki diskin güvenliği esastır ve toplam kapasite iki disk eksik olarak hesaplanır.Her sanal bölüm için iki disk yedek olarak esas alınır.

JBOD : Bir demet disk anlamına gelen ve farklı kapasitedeki disklerin bir arada kullanılabildiği bir çözümdür.
RAID 0 çözümüne yapısal olarak benzemektedir diskler sıralı olarak kullanılır ve her hangi bir disk arızasında tüm veri yapısı zarar görür.


Hot Spare : RAID sistemi dahilinde çalışan bir hard diskin bozularak sorunlu olması durumunda, 
sorunlu olan bozulan hard diskin yerine beklemede tanımlanan ve otomatik devreye giren hard diske verilen isimdir.

Hot Swap : RAID sistemi dahilindeki hard disklerden herhangi birinin bozulması durumunda,
sistemi kapatmadan bozulmuş diski sökerek, yerine sağlam diski takabilme özelliğidir.
(Bozuk disk kolay olarak sökülecek, sistem kapatılmayacak, disk otomatik göreve devam edecek)


Hot Spare + Hot Swap + RAID1/5 = Sistemde disklerin arızası durumunda server sunucu NVR
kapanmadan, veri kaybı riski olmadan sistem bütünlüğü korunmuştur.
Tüm depolama ve disk arızası durumlarında tak-çalıştır fonksiyonları çalışmaktadır.